หน้าหลัก> โครงการดี-กิจกรรมเด่น>โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น บุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่บ้านหนองยาง-ยางคำ
 

ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น บุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่บ้านหนองยาง-ยางคำ
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ณ วัดศรีสุธรรมมาราม ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด